węzeł Nowa Sól Południepoczątek Zadania 1 Legnica Nowa Sól

od km 0+000 do km 2+700

Legnica Nowa Sól

od km 2+700 do km 5+700

<< powrót

Wiadukt drogowy
WD-3

od km 2+700 do km 4+200

<< powrót

Wiadukt drogowy
WD-4
Wiadukt drogowy
WD-5

od km 4+200 do km 5+700

węzeł Nowe Miasteczko Legnica Nowa Sól

od km 5+700 do km 8+700

<< powrót

Wiadukt drogowy
WD-6
Przejście ekologiczne
PE-1

od km 5+700 do km 7+000

Węzeł „Nowe Miasteczko” zlokalizowany jest w odległości około 1,7 km na południowy wschód od miejscowości Nowe Miasteczko (pomiędzy miejscowościami Miłaków i Nowe Miasteczko), na przecięciu projektowanej drogi ekspresowej z istniejącą drogą krajową nr 3 -przyszłą drogą gminną Węzeł będzie bezpośrednio obsługiwał miejscowość Nowe Miasteczko i Miłaków

<< powrót

Wiadukt drogowy
WD-7
Przejście ekologiczne
PE-2

od km 7+000 do km 8+700

Legnica Nowa Sól

od km 8+700 do km 11+300

<< powrót

Wiadukt drogowy
WD-8
Przejście ekologiczne
PE-3

od km 8+700 do km 10+1000

<< powrót

od km 10+100 do km 11+300

MOP k. IIIMOP k. II Legnica Nowa Sól

od km 11+300 do km 14+000

<< powrót

Wiadukt drogowy
WD-9
Rezerwa terenu
pod MOP III
Rezerwa terenu
pod MOP II

od km 11+300 do km 12+600

<< powrót

Wiadukt drogowy
WD-10

od km 12+600 do km 14+000

koniec Zadania 1 Legnica Nowa Sól

od km14+000 do km 16+400

<< powrót

Przejście ekologiczne
PE-4
Wiadukt drogowy
WD-11

od km 14+000 do km 15+400

<< powrót

Przejście ekologiczne
PE-5
koniec Zadania 1

początek Zadania 2

od km 15+400 do km 16+400

<< powrót

Wiadukt drogowy
WD-1

od km 0+000 do km 1+500

Węzeł „Nowa Sól Południe”  zlokalizowany w odległości około 4,5 km na południe od miejscowości Nowe Sól i około 1,5 km na północny zachód od miejscowości Rejów, na przecięciu projektowanej drogi ekspresowej z istniejącą drogą krajową nr 3 - przyszłą drogą gminną i wojewódzką nr 283

<< powrót

Estakada drogowa ED-1 obiekt inżynierski o długości ok. 160 m, służy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej nr 3 ponad przeszkodą, którą stanowi dolina rzeki Biała Woda oraz droga powiatowa nr 1035F, obiekt pełni również funkcję przejścia dla zwierząt

<< powrót

Przejście ekologiczne PE-1 obiekt inżynierski o długości ok. 19 m, służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi dolne przejście dla zwierząt, znajduję się w okolicach miejscowości Miłaków

<< powrót

Przejście ekologiczne PE-2 obiekt inżynierski o długości ok. 12 m, służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi dolne przejście dla zwierząt, znajduję się w okolicach miejscowości Miłaków

<< powrót

Przejście ekologiczne PE-3 obiekt inżynierski o długości ok. 65 m, służy do przeprowadzenia szlaku migracji dużych zwierząt ponad przeszkodą, którą stanowi dwujezdniowa droga ekspresowa nr 3, znajduje się w okolicach miejscowości Bukowica

<< powrót

Przejście ekologiczne PE-4 obiekt inżynierski o długości ok. 78 m, służy do przeprowadzenia szlaku migracji dużych zwierząt ponad przeszkodą, którą stanowi dwujezdniowa droga ekspresowa nr 3 klasy S, droga dojazdowa nr 1/07 oraz droga obsługująca nr 1/03, znajduję się w okolicach miejscowości Bukowica

<< powrót

Przejście ekologiczne PE-5 obiekt inżynierski o długości ok. 21 m służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi dolne przejście dla zwierząt i ciek Czarna

<< powrót

Wiadukt WD-2 obiekt inżynierski o długości ok. 56m, w ciągu drogi dojazdowej nr 1/01, znajduję się między miejscowościami Gołaszyn – Rejów

<< powrót

Wiadukt WD-3 obiekt inżynierski o długości ok. 62m, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 293, znajduje się między miejscowościami Nowe Miasteczko – Bytom Odrzański

<< powrót

Wiadukt WD-4 obiekt inżynierski o długości ok. 52m, w ciągu drogi dojazdowej nr 1/02, znajduje się między miejscowościami Gołaszyn – Małoszowice 

<< powrót

Wiadukt WD-5 obiekt inżynierski o długości ok. 56m, w ciągu drogi gminnej nr 1/03, znajduje się między miejscowościami Nowe Miasteczko – Miłaków

<< powrót

Wiadukt WD-6 obiekt inżynierski o długości ok. 74m, w ciągu drogi obsługującej nr 1/02, znajduje się między miejscowościami Nowe Miasteczko – Miłaków

<< powrót

Wiadukt WD-7 obiekt inżynierski o długości ok. 52m., w ciągu drogi gminnej nr 1/04, znajduje się między miejscowościami Miłaków – Żuków

<< powrót

Wiadukt WD-8 obiekt inżynierski o długości ok. 24 m, służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi droga dojazdowa nr 1/05, znajduje się między miejscowościami Miłaków – Zagórze, obiekt pełni również funkcję przejścia dla małych zwierząt

<< powrót

Wiadukt WD-9 obiekt inżynierski o długości ok. 27 m, służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi droga powiatowa nr 1056F, znajduję się między miejscowościami Zimna Brzeźnica – Nowa Jabłonna, obiekt pełni również funkcję przejścia dla małych zwierząt

<< powrót

Wiadukt WD-10 obiekt inżynierski o długości ok. 56m, w ciągu drogi obsługującej nr 1/03, znajduję się między miejscowościami Nowe Miasteczko – Gaworzyce

<< powrót

Obiekt WD-11 obiekt inżynierski o długości ok. 52m, w ciągu drogi dojazdowej nr 1/06 , znajduje się między miejscowościami Mieszków - Dolków

<< powrót

Wiadukt WD-1 obiekt inżynierski o długości ok. 68m., w ciągu drogi obsługującej nr 1/01, znajduje się między miejscowościami Nowa Sól - Nowe Miasteczko

<< powrót

Wiadukt drogowy
WD-2
Estakada
ED-1

od km 1+500 do km 2+700