Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

2016-12

Postęp robót Zadanie 2


    Graficzny postęp robót drogowych i branżowych

    Graficzny postęp robót mostowych

 


Zaawansowanie procentowe Kontraktu

Zaawansowanie czasowe kontraktu: 68,00%
Zawansowanie finansowe kontraktu: 46,77%
Zaawansowanie rzeczowe kontraktu: 45,21%
 

Stan na dzień 27.12.2016
 
ROBOTY DROGOWE
 • Humusowanie pasa dzielącego jezdnie
 • Wykonanie wykopów S3 km 17+200-17+400, 23+300-23+500, 31+200-31+400, 32+250-32+350, węzeł Głogów Południe,
 • Wykonanie nasypu S3 km 31+250-31+400, 33+100-33+300, węzeł Gaworzyce, DP1016D,
 • Wykonywanie górnej warstwy nasypu S3 km 17+700-17+900,
 • Konstrukcja zabezpieczająca przed szkodami górniczymi S3 km 19+580-19+780,
 • Wykonywanie warstwy technologicznej S3 km 31+000-31+200 L,
 • Wykonywanie warstwy mrozoochronnej S3 km 31+000-31+200,
 • Wykonywanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej S3 km 30+875-31+000, DP1143D,  
 • Wykonywanie podbudowy bitumicznej S3 km 17+920-18+250, 17+995-18+105 przejazd awaryjny,
 • Wykonywanie warstwy wiążącej S3 km 17+925-18+340,
 • Roboty ziemne przy przepustach,
 • Humusowanie, grabienie i obsiew skarp i rowów
 
ROBOTY MOSTOWE
 • WD-12 - Zbrojenie kap chodnikowych, wykonanie zasypek za przyczółkiem
 • WD-13 - Zasypka fundamentu A, C
 • WD-14 - Montaż desek gzymsowych, montaż balustrad, betonowanie murów oporowych
 • WD-15 - Brak robót
 • WD-16 - Zbrojenie ustroju nośnego przęsło A-B jezdnia prawa, układanie płyt pod ustrój nośny przęsło B-C jezdnia lewa, sprężanie ustroju nośnego przęsło H-I jezdnia prawa,
 • WD-17 - Montaż balustrad
 • WD-18 - Betonowanie ustroju nośnego
 • WD-19 - Montaż balustrad
 • WD-20 - ontaż balustrad
 • PE-6 - Brak robót
 • WD-21 - Betonowanie kap chodnikowych
 • WD-23 - Prace zakończone
 • WD-24 - Izolacja cienka fundamentu podpory B,
 • PE-7 - Betonowanie fundamentu podpory A, B, zbrojenie skrzydeł fundamentów
 • PE-7A - Prace zakończone
 
ROBOTY BRANŻOWE
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu głównym trasy S3
 • Wykonywanie zbiorników retencyjnych
 • Wykonywanie rowów melioracyjnych
 • Montaż słupów pod ekrany akustyczne
 

Stan na dzień 19.12.2016
 
ROBOTY DROGOWE
 • Wykonanie wykopów S3 km 17+200-17+400, 23+300-23+500, 32+200-32+500, węzeł Głogów Południe, węzeł Głogów Zachód, DK-12
 • Wykonanie nasypu S3 km 17+700-17+900, 30+035-30+155, 32+135-32+200, 33+100-33+500, DP1017D, DO-05, węzeł Głogów Zachód, węzeł Gaworzyce
 • Konstrukcja zabezpieczająca przed szkodami górniczymi węzeł Głogów Zachód
 • Wykonywanie warstwy mrozoochronnej S3 km 31+000-31+200,
 • Wykonywanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej S3 km 24+700-25+000, 30+875-31+000
 • Wykonywanie podbudowy bitumicznej S3 km 24+770-25+000 L, DS.-31, DS.-31A, DP1016D,
 • Wykonywanie warstwy wiążącej DK-12, DP1016D
 • Roboty ziemne przy przepustach,
 • Humusowanie, grabienie i obsiew skarp i rowów
   
ROBOTY MOSTOWE
 • WD-12 - Zbrojenie kap chodnikowych, wykonanie zasypek za przyczółkiem
 • WD-13 - Zasypka fundamentu A,C
 • WD-14 - Montaż desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych
 • WD-15 - Prace wykończeniowe
 • WD-16 - Wykonanie zasypki za przyczółkiem I, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego przęsło C-D strona lewa, deskowanie ustroju nośnego przęsło A-B strona prawa,
 • WD-17 - Montaż balustrad
 • WD-18 - Zbrojenie ustroju nośnego
 • WD-19 - Montaż balustrad
 • WD-20 - Wykonanie warstwy z asfaltu twardolanego, montaż balustrad
 • PE-6 - Brak robót
 • WD-21 - Brak robót
 • WD-23 - Prace zakończone
 • WD-24 - Zbrojenie i betonowanie fundamentu podpory B,
 • PE-7 - Zbrojenie fundamentu podpory A, B
 • PE-7A - Prace zakończone
   
ROBOTY BRANŻOWE
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu głównym trasy S3
 • Wykonywanie zbiorników retencyjnych
 • Wykonywanie rowów melioracyjnych
 • Montaż słupów pod ekrany akustyczne

Stan na dzień 12.12.2016

 
ROBOTY DROGOWE
 • Humusowanie pasa dzielącego jezdnie
 • Wykonanie wykopów S3 km 16+625-16+900, 17+200-17+500, 24+700-24+800, 23+400-23+500, 30+555-31+000, 32+050-32+450,
 • Wykonanie nasypu S3 km 31+400-31+600, 31+800-31+900, 32+750-33+035, DS.-32, DS.-36, DK-12, DP1153, węzeł Głogów Zachód, węzeł Gaworzyce
 • Wykonywanie górnej warstwy nasypu S3 km 17+830-17+850, 30+875-31+00, DS.-32,
 • Konstrukcja zabezpieczająca przed szkodami górniczymi S3 km 23+450-23+550, węzeł Głogów Zachód, węzeł Głogów Południe
 • Wykonywanie warstwy technologicznej S3 km 24+70025+000, 30+875-31+000, DP1153D, DS.-35
 • Wykonywanie warstwy mrozoochronnej S3 km 24+700-25+000, DP1143D,
 • Wykonywanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej S3 km 24+700-25+000, DS.-35, DP1143D,
 • Prace brukarskie Rondo Północne na węźle Głogów Zachód
 • Wykonywanie podbudowy bitumicznej S3 km rondo PN na węźle Głogów Zachód
 • Wykonywanie warstwy wiążącej S3 km rondo PN na węźle Głogów Zachód
 • Roboty ziemne przy przepustach,
 • Humusowanie, grabienie i obsiew skarp i rowów
   
ROBOTY MOSTOWE
 • WD-12 - Wykonywanie zasypek za przyczółkami
 • WD-13 - Betonowanie fundamentu podpory A, zasypka fundamentu A,C
 • WD-14 - Montaż desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych
 • WD-15 - Prace wykończeniowe
 • WD-16 - Wykonanie zasypki za przyczółkiem I, betonowanie ustroju nośnego H-I, deskowanie ustroju nośnego przęsło A-B strona prawa, zbrojenie ustroju nośnego przęsło C-D strona lewa, betonowanie ustroju nośnego przęsło B-C strona prawa,
 • WD-17 - Betonowanie kap chodnikowych
 • WD-18 - Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego
 • WD-19 - Betonowanie kap chodnikowych
 • WD-20 - Brak robót
 • PE-6 - Brak robót
 • WD-21 - Brak robót
 • WD-23 - Prace zakończone
 • WD-24 - Brak robót
 • PE-7 - Zbrojenie fundamentu podpory A, B
 • PE-7A - Prace zakończone
   
ROBOTY BRANŻOWE
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu głównym trasy S3
 • Wykonywanie zbiorników retencyjnych
 • Wykonywanie rowów melioracyjnych

Stan na dzień 05.12.2016

 
ROBOTY DROGOWE
 • Humusowanie pasa dzielącego jezdnie
 • Wykonanie wykopów S3 km 24+700-25+000, 30+800-30+875, węzeł Głogów Południe, węzeł Głogów Zachód
 • Wykonanie nasypu S3 km 17+740-17+850, 19+560-19+800, 31+875-31+275, 32+750-32+950, DP1153, DP1017D, DS.-32, węzeł Głogów Zachód, węzeł Głogów Południe, węzeł Gaworzyce
 • Konstrukcja zabezpieczająca przed szkodami górniczymi S3 km węzeł Głogów Południe
 • Prace brukarskie Rondo Północne na węźle Głogów Zachód
 • Wykonywanie podbudowy bitumicznej S3 km rondo PN na węźle Głogów Zachód
 • Wykonywanie warstwy wiążącej S3 km 29+200-29+400
 • Roboty ziemne przy przepustach,
 • Humusowanie, grabienie i obsiew skarp i rowów
   
ROBOTY MOSTOWE
 • WD-12 - Brak robót
 • WD-13 - Deskowanie fundamentu podpory A, zbrojenie korpusu podpory C
 • WD-14 - Montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-15 - Prace wykończeniowe
 • WD-16 - Wykonanie zasypki za przyczółkiem I, deskowanie ustroju nośnego przęsło C-D strona lewa, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego przęsło B-C strona prawa, deskowanie ustroju nośnego przęsło A-B strona prawa,
 • WD-17 - Montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-18 - Deskowanie ustroju nośnego
 • WD-19 - Brak robót
 • WD-20 - Brak robót
 • PE-6 - Brak robót
 • WD-21 - Brak robót
 • WD-23 - Prace zakończone
 • WD-24 - Brak robót
 • PE-7 - Materac geosyntetyczny podpora A, B
 • PE-7A - Prace zakończone
   
ROBOTY BRANŻOWE
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu głównym trasy S3
 • Wykonywanie zbiorników retencyjnych
 • Wykonywanie rowów melioracyjnych

Zaawansowanie procentowe Kontraktu

Nazwa
Jedn. miary
Wykonanie łącznie
Roboty drogowe
%
41,53
Roboty przygotowawcze
%
63,85
Roboty ziemne
%
53,90
Odwodnienie i przepusty
%
65,65
Podbudowy
%
45,64
Nawierzchnia
%
31,10
Roboty wykończeniowe
%
17,72
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
4,69
Elementy ulic
%
31,91
Roboty inne
%
33,80
Roboty mostowe
%
50,70
Roboty sanitarne
%
90,17
Sieć wodociągowa
%
100,00
Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające
%
65,72
Branża hydrotechniczna – zbiorniki wód deszczowych
%
39,64
Sieć gazowa
%
98,95
Roboty elektroenergetyczne
%
97,18
Roboty teletechniczne
%
 69,83