Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

2016-09

Postęp robót Zadanie 2

    Graficzny postęp robót drogowych i branżowych

    Graficzny postęp robót mostowych

 

Zaawansowanie procentowe Kontraktu

Zaawansowanie czasowe kontraktu: 58,33%
Zawansowanie finansowe kontraktu: 26,78%
Zaawansowanie rzeczowe kontraktu: 23,31%
 

Stan na dzień 26.09.2016
 
ROBOTY DROGOWE
 • Odhumusowanie S3 km 19+580-19+620, 30+700-31+100
 • Wykonanie wykopów S3 km 17+000-17+100, 23+550-23+650, 22+600-23+100, 29+100-29+290, DW329, rondo na DW329, DO-11
 • Wykonanie nasypu S3 km 17+600-17+900, 18+050-18+180, 23+650-24+650, 24+800-25+100, 25+000-25+200, 29+225-29+300, 30+550-30+700, DK-12, DW329, DP1143D, DP1135D, DS.-35, DS.-36, DS.-38, DO-12, DO-11, DO-05, DO-04
 • Wykonywanie górnej warstwy nasypu DS.-36,
 • Wykonywanie warstwy technologicznej S3 km 19+480-19+560, 20+560-20+660, 28+460-28+485, DO-05, DO-12,
 • Wykonywanie konstrukcji zabezpieczającej przed szkodami górniczymi S3 km 19+500-19+780, 20+580-20+680, DK-12, DP1017D,
 • Wykonywanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej S3 km 24+800-25+100, 28+475-28+525, rondo na DW329, DO-10, DO-11, DS.-36,
 • Wykonywanie warstwy mrozoochronnej S3 km 28+460-28+485,
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej z kruszywa DS.-31,
 • Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej S3 km 24+800-25+100 P, 25+000-25+100 L, DS.-37, DS.-38, rondo na DW329, DO-11
 • Wykonywanie warstwy wiążącej rondo na DW329, DO-11
 • Roboty ziemne przy przepustach,
 • Humusowanie i obsiew skarp i rowów,
 • Prace wykończeniowe DO-11, rondo na DW329
 
ROBOTY MOSTOWE
 • WD-12 - Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego przęsło A-B , B-C
 • WD-14 - Wykonywanie zasypek i drenażu za przyczółkami
 • WD-15 - Betonowanie skrzydeł podpora B,
 • WD-16 - Zbrojenie ustroju nośnego przęsło G-H jezdnia prawa i lewa, deskowanie ustroju nośnego przęsło D-E jezdnia prawa,  betonowanie ustroju nośnego F-G jezdnia prawa, betonowanie skrzydła podpory A jezdnia prawa, 
 • WD-17 - Brak robót
 • WD-18 - wykonanie wykopów pod fundament podpory A, materac geosyntetyczny podpora B, C
 • WD-19 - Zbrojenie i deskowanie płyty najazdowej
 • WD-20 - Wykonywanie zasypek za przyczółkami
 • PE-6 - Roboty wykończeniowe
 • WD-21 - Brak robót
 • WD-23 - Roboty wykończeniowe – montaż balustrad
 • PE-7A - Roboty wykończeniowe – przygotowanie pod montaż ekranów, montaż barier
 
ROBOTY BRANŻOWE
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu głównym trasy S3
 • Budowa sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej na OUD

 


Stan na dzień 19.09.2016

 
ROBOTY DROGOWE
 • Odhumusowanie S3 km 30+800-31+100
 • Wykonanie wykopów S3 km 16+600-16+700, 17+000, 22+600-23+100, 23+550-23+650, 28+500-29+250, DS.-36, DK-12, ,
 • Wykonanie nasypu S3 km 17+700-17+900, 18+050-18+200, 23+650-24+650, 26+760-26+850, 29+225-29+370, DO-05, DO-10, DO-11, DO-12, DS.-36, DK-12, DP1143D, rondo na DW329,
 • Wykonywanie górnej warstwy nasypu rondo na DW329, DO-11
 • Wykonywanie warstwy technologicznej S3 km 22+525-22+675, DO-11, DS.-36, DD-26, DD-28,
 • Wykonywanie konstrukcji zabezpieczającej przed szkodami górniczymi S3 km 22+525-22+675, DK-12, DP1143D, DO-04, DO-05
 • Wykonywanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej S3 km 26+780-26+850, DW329, DO-11, DO-12, DS.-36,
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej z kruszywa S3 km 22+525-22+675,
 • Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej S3 km 25+450-25+550 L, 26+700-26+900 P, 26+750-26+900 L, 27+380 PE-6, DW329, DP1135D,
 • Wykonywanie warstwy wiążącej S3 km 25+160-25+975 P, 25+150-25+940 L, 29+410-29+740 P, DW329, DP1135D
 • Roboty ziemne przy przepustach,
 • Humusowanie i obsiew skarp i rowów,
 • Prace wykończeniowe DO-11, rondo na DW329
 
ROBOTY MOSTOWE
 • WD-12 - Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego przęsło A-B , B-C
 • WD-14 - Wykonywanie zasypek i drenażu za przyczółkami
 • WD-15 - Deskowanie i zbrojenie skrzydeł podpora B,
 • WD-16 - Zbrojenie ustroju nośnego przęsło F-G strona prawa, zbrojenie ustroju nośnego przęsło G-H strona lewa i prawa, zbrojenie skrzydła podpory A strona prawa, sprężanie ustroju nośnego przęsło F-G strona lewa,
 • WD-17 - Brak robót
 • WD-19 - Wykonywanie zasypek za przyczółkami
 • WD-20 - Wykonywanie zasypek za przyczółkami
 • PE-6 - Roboty wykończeniowe – montaż kap chodnikowych
 • WD-21 - Brak robót
 • WD-23 - Roboty wykończeniowe – obrukowanie stożków, montaż balustrad
 • PE-7A - Roboty wykończeniowe – przygotowanie pod montaż ekranów
 
ROBOTY BRANŻOWE
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu głównym trasy S3
 • Budowa sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej na OUD
 

Stan na dzień 12.09.2016

 
ROBOTY DROGOWE
 • Wykonanie wykopów S3 km 16+550-16+600, 22+525-22+650, 22+900-23+000, 23+550-23+600, 28+125-28+450, 28+225-29+225, DO-11, DK-12,
 • Wykonanie nasypu S3 km 17+700-17+900, 18+000-18+225, 19+500-19+580, 20+780-20+820, 23+650-24+650, 28+225-28+480, 29+350-29+390, 29+797-29+970, DP1143D, DK-12, DS.-36, DO-11, DP1017D, DO-05
 • Wykonywanie górnej warstwy nasypu rondo na DW329
 • Wykonywanie warstwy technologicznej S3 km 18+230-18+400, 18+625-18+900, 26+780-26+850, DO-11, DS.-38A, DS.-36, rondo na DW329
 • Wykonywanie konstrukcji zabezpieczającej przed szkodami górniczymi S3 km 20+580-20+700, 26+780-26+850, DP1143D, rondo na DW329,
 • Wykonywanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej S3 km 25+000-25+125, 26+780-26+850, DO-11, DS.-36, DS.-38, DS.-38A, rondo na DW329,
 • Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej S3 km 18+925-19+475 P,
 • Wykonywanie warstwy wiążącej S3 km 18+920-19+410 L, 19+830-20+125 P, 19+850-20+330 L, 20+330-20+540 L,
 • Roboty ziemne przy przepustach,
 • Humusowanie i obsiew skarp i rowów,
 • Prace wykończeniowe DO-11,
 
ROBOTY MOSTOWE
 • WD-12 - Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego przęsło A-B , B-C
 • WD-14 - Wykonywanie zasypek i drenażu za przyczółkami
 • WD-15 - Deskowanie skrzydeł podpora B,
 • WD-16 - Deskowanie i betonowanie korpusu podpory A strona prawa, deskowanie ustroju nośnego przęsło G-H strona lewa, zbrojenie ustroju nośnego przęsło F-G strona prawa, sprężanie ustroju nośnego przęsło E-F strona prawa,
 • WD-17 - Brak robót
 • WD-19 - Wykonywanie zasypek za przyczółkami
 • WD-20 - Wykonywanie zasypek za przyczółkami
 • PE-6 - Roboty wykończeniowe
 • WD-21 - Brak robót
 • WD-23 - Roboty wykończeniowe – obrukowanie stożków, montaż balustrad
 • PE-7A - Roboty wykończeniowe – przygotowanie pod montaż ekranów
 
ROBOTY BRANŻOWE
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu głównym trasy S3
 • Budowa sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej na OUD

 


Stan na dzień 05.09.2016

 
ROBOTY DROGOWE
 • Wykonanie wykopów S3 km 16+400-16+800, 22+900-23+000, 23+650-24+650, 28+125-28+450, 28+800-29+025, DS.-34, DO-11,
 • Wykonanie nasypu S3 km 17+650-17+850, 18+030-18+150, 20+700-20+820, 23+650-24+650, 28+800-29+025, 29+290-29+390, DK-12, DO-06, rondo 329, DP1143D, DO-11, DS.-36, DO-05,
 • Wykonywanie warstwy technologicznej S3 km 18+400-18+900, DO-11, DW329
 • Wykonywanie konstrukcji zabezpieczającej przed szkodami górniczymi S3 km 18+225-18+500, 18+600-18+900, 26+780-28+800, DWS329, rondo DW329, DP1143D,
 • Wykonywanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej S3 km 25+000-25+125, 28+850-29+025, 28+470-28+550, 29+290-29+330, DO-11, DS.-36, DW329,
 • Wykonywanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa S3 km DS.-30A,
 • Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej S3 km 18+925-19+475 L, 28+810-29+000 P, 28+800-29+210 L, 28+510-28+600, 29+000-29+210 P,
 • Wykonywanie warstwy wiążącej S3 km 24+000-24+610 P, 23+690-24+000, 21+350-21+800 P, 27+695-27+805,
 • Roboty ziemne przy przepustach,
 • Humusowanie i obsiew skarp i rowów,
 • Prace wykończeniowe DO-11, rondo na DW329,
 
ROBOTY MOSTOWE
 • WD-12 - Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego przęsło A-B , B-C
 • WD-14 - Wykonywanie zasypek i drenażu za przyczółkami
 • WD-15 - Brak robót
 • WD-16 - Zbrojenie skrzydła A jezdnia lewa, zbrojenie korpusu A jezdnia prawa, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego F-G jezdnia prawa, wykonywanie platform pod ustrój nośny przęsło C-D, G-H, H-I, betonowanie ustroju nośnego F-G jezdnia lewa, sprężanie ustroju E-F jezdnia lewa ,
 • WD-17 - Brak robót
 • WD-19 - Wykonywanie zasypek za przyczółkami
 • WD-20 - Brak robót
 • PE-6 - Roboty wykończeniowe
 • WD-21 - Brak robót
 • WD-23 - Roboty wykończeniowe – obrukowanie stożków podpory A i C
 • PE-7A - Roboty wykończeniowe – przygotowanie pod montaż ekranów
 
ROBOTY BRANŻOWE
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu głównym trasy S3
 • Budowa sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej na OUD
 

Zaawansowanie procentowe Kontraktu

Nazwa
Jedn. miary
Wykonanie łącznie
Roboty drogowe
%
21,17
Roboty przygotowawcze
%
48,12
Roboty ziemne
%
38,22
Odwodnienie i przepusty
%
43,29
Podbudowy
%
19,20
Nawierzchnia
%
4,02
Roboty wykończeniowe
%
0
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
0
Elementy ulic
%
0
Roboty inne
%
0
Roboty mostowe
%
27,84
Roboty sanitarne
%
90,17
Sieć wodociągowa
%
94,83
Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające
%
46,03
Branża hydrotechniczna – zbiorniki wód deszczowych
%
0
Sieć gazowa
%
98,95
Roboty elektroenergetyczne
%
97,18
Roboty teletechniczne
%
38,36