Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

2016-06

postęp robót 06-2016

    Graficzny postęp robót drogowych i branżowych

    Graficzny postęp robót mostowych


Zaawansowanie procentowe Kontraktu

Zaawansowanie czasowe kontraktu: 48,33%
Zawansowanie finansowe kontraktu: 14,58%
Zaawansowanie rzeczowe kontraktu: 10,34%
 

Stan na dzień 27.06.2016
 
ROBOTY DROGOWE
 • Wykonanie wykopów S3 km 16+500-16+600, 22+700-22+800, 23+600-24+900, DP1135D, DO-12,
 • Wykonanie nasypu S3 km 20+600-20+750, 20+825-20+915, 21+250-21+375, 25+075-25+300, 26+800-27+420, 28+850-29+050, 29+190-29+225, DP1017D, DS.-31, DO-08, DO-11,
 • Wykonywanie i stabilizacja górnej warstwy nasypu DO-11,
 • Wykonywanie warstwy technologicznej S3 km 20+075-20+225, 21+930-22+150, 25+475-25+825 L, 27+830, DO-11, DS.-34,
 • Wykonywanie warstwy mrozoochronnej S3 km 21+750-22+175, 25+475-25+825, 29+050-29+225, 28+550-28+820, 29+390-29+600, DO-11, DP1135D,
 • Wykonywanie konstrukcji zabezpieczającej przed szkodami górniczymi S3 km 18+300-18+900, 19+780-22+425, 25+075-25+145, 23+600-24+200, 29+600-29+750, DW329,
 • Profilowanie i zagęszczanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej S3 km 25+475-25+825 L, 26+100-26+600 P, 29+850,DS.-34,
 • Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej S3 km 26+100-26+700, 27+450-27+800,
 • Wykonanie warstwy wiążącej DO-11, DO-10,
 • Roboty ziemne - przepusty S3 km 23+720, 25+075, 25+110, DD-28,
 
ROBOTY MOSTOWE
 • WD-12 - Brak robót
 • WD-14 - Brak robót  
 • WD-15 - Zbrojenie ustroju nośnego strona lewa,
 • WD-16 - Zbrojenie i betonowanie fundamentu H jezdnia prawa, zbrojenie i betonowanie fundamentu I jezdnia lewa, betonowanie słupów G jezdnia lewa i prawa, zbrojenie słupów H jezdnia prawa i lewa, zbrojenie fundamentu D jezdnia lewa i prawa
 • WD-17 - Brak robót
 • WD-19 - Brak robót
 • WD-20 - Brak robót
 • PE-6 - Wykonywanie zasypki za przyczółkiem A
 • WD-21 - Brak robót
 • WD-23 - Zbrojenie płyt najazdowych, betonowanie kap chodnikowych
 • PE-7A - Brak robót
 
ROBOTY BRANŻOWE
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu głównym trasy S3

Stan na dzień 20.06.2016

 
ROBOTY DROGOWE
 • Odhumusowanie S3 km 19+600-19+780,
 • Wykonanie wykopów S3 km 19+780-19+900, 16+500-16+600, 24+500-24+900, 22+900-23+000,
 • Wykonanie nasypu S3 km 18+300-18+900, 20+600-20+750, 20+825-20+850, 21+250-21+375, 25+120-25+300, 28+725-28+990, DO-11, DS.-31, DP1017,
 • Wykonywanie i stabilizacja górnej warstwy nasypu S3 km 25+900-26+000,
 • Stabilizacja nasypu tefrą S3 km 25+145-25+310, 26+100-26+275, 29+425-29+575,
 • Wykonywanie warstwy technologicznej S3 km 20+225-20+550, 27+790,
 • Wykonywanie warstwy mrozoochronnej S3 km 29+390-29+600,
 • Wykonywanie konstrukcji zabezpieczającej przed szkodami górniczymi S3 km 18+300-18+350, 18+450-18+550, 20+100-20+225, 27+790, 29+600-29+750, DW329,
 • Profilowanie i zagęszczanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej S3 km 26+100-26+750, 26+800-27+400 L, 26+300-26+600, 27+790,
 • Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej S3 km 26+150-26+400 L, 26+860-27+390 L, DO-10, DO-11,
 • Wykonanie warstwy wiążącej DO-11, DO-12,
 • Roboty ziemne - przepusty S3 km 25+110, 23+720, DD-28,
 
ROBOTY MOSTOWE
 • WD-12 - Brak robót
 • WD-14 - Brak robót  
 • WD-15 - Zbrojenie ustroju nośnego strona lewa,  betonowanie ustroju nośnego strona prawa,
 • WD-16 - Wykonanie materaca na podporze C, D, zbrojenie oczepów słupów podpory E, betonowanie słupów podpory F strona prawa, zbrojenie fundamentu podpory H,
 • WD-17 - Brak robót
 • WD-19 - Brak robót
 • WD-20 - Brak robót
 • PE-6 - Wykonywanie zasypki za przyczółkiem A
 • WD-21 - Brak robót
 • WD-23 - Montaż desek gzymsowych, zbrojenie płyt najazdowych
 • PE-7A - Brak robót
 
ROBOTY BRANŻOWE
 
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu głównym trasy S3
 

Stan na dzień 13.06.2016

 
ROBOTY DROGOWE
 • Odhumusowanie S3 km 29+850-29+900, DS.-36, DW329,
 • Wykonanie wykopów S3 km 18+500-18+550, 19+780-20+125, 24+600-24+700, 24+800-25+000, DO-11,
 • Wykonanie nasypu S3 km 17+900-18+040, 20+600-20+750,20+825-20+900, 21+250-21+375, 25+150-25+475, 28+775-29+225, 29+390-29+410, DS.-37A, DS.-38A, DS.-31, DP1017D, ,
 • Wykonywanie i profilowanie i stabilizacja górnej warstwy nasypu S3 km 25+300-25+500, 25+825-26+000, 26+075-26+100, 26+275-26+300,
 • Stabilizacja nasypu tefrą S3 km 25+145-25+310, 26+100-26+275, 29+425-29+575,
 • Wykonywanie warstwy technologicznej S3 km 26+000-26+400, 26+820-27+030, DO-10, DO-11,
 • Wykonywanie warstwy mrozoochronnej S3 km 26+600-26+700, DO-11,
 • Wykonywanie konstrukcji zabezpieczającej przed szkodami górniczymi S3 km 18+350-18+475, 19+900-20+225, 27+445-27+790,
 • Wykonanie i profilowanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej S3 km 26+100-26+300, 26+400-27+400, DO-10, DO-11,
 • Zagęszczanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej DO-11, DO-12,
 • Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej S3 km 26+860-27+390 jezdnia prawa DO-11, DO-12,
 • Wykonanie warstwy wiążącej DO-11
 • Roboty ziemne - przepusty S3 km 25+110,26+400, 23+720, DS.-34, DS.-35,
 
ROBOTY MOSTOWE
 • WD-12 - Brak robót
 • WD-14 - Betonowanie ścianek zaplecznych,  
 • WD-15 - Zbrojenie ustroju nośnego,
 • WD-16 - Wykonanie materaca na podporze I, D, zbrojenie fundamentu podpory G, betonowanie słupów podpora E, betonowanie fundamentu podpory F, G, zbrojenie słupów podpora F,G,
 • WD-17 - Brak robót
 • WD-19 - Brak robót
 • WD-20 - Brak robót
 • PE-6 - Brak robót
 • WD-21 - Brak robót
 • WD-23 - Wykonywanie zasypek za przyczółkiem A, C
 • PE-7A - Zbrojenie i deskowanie płyt najazdowych, zbrojenie kap chodnikowych
 
ROBOTY BRANŻOWE
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu głównym trasy S3

Stan na dzień 06.06.2016

 
 
ROBOTY DROGOWE
 • Odhumusowanie OUD – km 23+500, 16+500-16+650, 22+500-22+600, 21+200,24+600-26+700
 • Wykonanie wykopów S3 km 16+500-16+700, 20+125-20+225, 22+700-22+900, 26+300-26+500, 26+600-26+650, 26+900-27+000, 24+600-26+700, 24+800-25+900,
 • Wykonanie nasypu S3 km 20+600-20+700, 25+000-25+490, DO-10, DS.-36, DS.-37A,
 • Wykonywanie i profilowanie i stabilizacja górnej warstwy nasypu S3 km 26+100-26+150, 26+275-26+575, 26+380-26+600, DS.-34,
 • Wykonywanie warstwy technologicznej S2 km 27+050-27+425, 26+925-27+200, 26+100-26+700, DO-10, DO-11, DO-12,
 • Wykonywanie warstwy mrozoochronnej S3 km 26+200-26+300, 26+700-26+800, DO-10,
 • Wykonywanie konstrukcji zabezpieczającej przed szkodami górniczymi S3 km 27+100-27+425,
 • Wykonanie i profilowanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej S3 km 26+900-27+050, 27+125-27+375, 26+820-27+400, DO-11, DO-12,
 • Profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa kamiennego S3 km 26+820-27+400,
 • Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej DO-10, DO-11,
 • Wykonanie warstwy wiążącej DO-11
 • Roboty ziemne - przepusty S3 km 17+550, 19+569, 23+720, DS.-33, DD-28,
 
ROBOTY MOSTOWE
 • WD-12 - Przygotowanie do wykonania platformy pod ustrój nośny
 • WD-14 - Brak robót
 • WD-15 - Zbrojenie ustroju nośnego,
 • WD-16 - Wykonanie materaca na podporze H,I,  zbrojenie fundamentu podpory F,G, betonowanie fundamentu podpory E,F, zbrojenie i deskowanie słupów podpory E,F
 • WD-17 - Brak robót
 • WD-19 - Brak robót
 • WD-20 - Brak robót
 • PE-6 - Brak robót
 • WD-21 - Brak robót
 • WD-23 - Wykonywanie zasypek za przyczółkiem A,
 • PE-7A - Zbrojenie i deskowanie i betonowanie płyt najazdowych
 
ROBOTY BRANŻOWE
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu głównym trasy S3
 • Przebudowa stacji bazowej Orange

Zaawansowanie procentowe Kontraktu

Nazwa
Jedn. miary
Wykonanie łącznie
Roboty drogowe
%
6,09
Roboty przygotowawcze
%
42,01
Roboty ziemne
%
11,94
Odwodnienie i przepusty
%
9,18
Podbudowy
%
0,40
Nawierzchnia
%
0,16
Roboty wykończeniowe
%
0
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
0
Elementy ulic
%
0
Roboty inne
%
0
Roboty mostowe
%
17,19
Roboty sanitarne
%
90,17
Sieć wodociągowa
%
94,83
Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające
%
27,51
Branża hydrotechniczna – zbiorniki wód deszczowych
%
0
Sieć gazowa
%
98,95
Roboty elektroenergetyczne
%
96,85
Roboty teletechniczne
%
38,36