Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Aktualności zadanie 2


ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU !

16.11.2017 zostanie wprowadzona tymczasoa organizacja ruchu na czas budowy drogi ekspresowej S3 i obiektu WD-24.
Nastąpi zmiana organizacyjna na drodze dojazdowej DS-36A do stacji paliw BP i szybu Jan Wyżykowski. Droga na odcinku 50m zostanie zwężona do szerokości 6m (pozostawiony przejazd po jednym pasie ruchu w obu kierunkach).
Na ww. odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 40km/h i zakaz wyprzedzania.
15.11.2017

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU !

23.10.2017 zostanie wprowadzona tymczasoa organizacja ruchu na czas budowy węzła Głogów Zachód.
Nastąpi przełożenie ruchu na nowo wybudowane rondo zlokalizowane w rejonie skrzyżowania dróg krajowych DK-3 z DK-12. Ruch będzie odbywał się drogami obsługującymi DO-06 i DO-07. Przed rondem, jadąc w kierunku Legnicy, jezdnia zostanie zwężona na odcinku ok. 100m do jednego pasa ruchu o szerokości 3,5-4m. Ruch będzie odbywał się wahadłowo przy sterowaniu sygnalizacją świetlną. Na w/w odcinku zostaniw wprowadzone ograniczenie prędkości do 40km/h.
Utrudnienia potrwają ok. 1 miesiąc.
19.10.2017

UTRUDNIENIA W RUCHU !

18.10.2017 zostanie wprowadzona tymczasoa organizacja ruchu na czas budowy węzła Gaworzyce.
Nastąpi zwężenie prawej strony jezdni DK-3 do 3,0m w kierunku Zielonej Góry od km 336+807 do km 336+091. Na w/w odcinku wprowadzony zostanie ruch wahadłowy z ręcznym sterowaniem w porze dziennej oraz sygnalizacją świetlną w porze nocnej.
Utrudnienia potwają ok. 2 tygodnie.
Nastąpi również przekierowanie ruchu na nowo wybudowane drogi obsługujące DO-04, rodno G-PD i DO-05 na wysokości byłego skrzyżowania dróg DK-3 z DP1151D. Nadal będzie obowiązywał objazd do miejscowości Gostyń - drogą DK-3 i DP1153D prze m. Grabik, Śrem, Witanowice i Kurów Wielki do skrzyżowania z DP1151D. Objazd od m. Gaworzyce zostanie zlikwidowany - ruch do miejscowości zostanie przywrócony na drogę DP1151D.
17.10.2017

UWAGA! ZAMKNIĘCIE DROGI!

Aktualizacja 11.10.2017:
W związku z awarią sieci na drodze powiatowej DP1135D do m. Kaźmierzów wydłużeniu ulega czas zamknięcia w/w drogi do dnia 14.10.2017.
Ruch drogą DP1135D przywrócony zostanie dnia 14.10.2017 o godzinie 20.00.
 

W dniu 09.10.2017 od godziny 16.00 do dnia 11.10.2017 do godziny 12.00 zamknięta zostanie droga powiatowa DP1135D w kierunku miejscowości Kaźmierzów w związku z zaistniałą awarią sieci.

09.10.2017

Wizyta studyjna dla dziennikarzy

W dniu 21.09.2017 na budowie drogi ekspresowej S3 odbyła się wizyta studyjna dla dziennikarzy. Wizyta polegała na objeździe budowy w jej  najciekawsze miejsca oraz zaprezentowaniu postępu prac Kontraktu i stopnia jego zaawansowania. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w wizycie.

27.09.2017


UTRUDNIENIA W RUCHU !

13.09.2017 zostanie wprowadzona tymczasoa organizacja ruchu na czas budowy węzła Gaworzyce.
Nastąpi zwężenie jezdni lewaj DK-3 do 3,5m od km 335+815 do km 336+090 i wprowadzenie na tym odcinku ruchu wahadłowego z tymczasową sygnalizacją świetlną.
11.07.2017

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA DK-3!!!

14.09.2017 zostanie wprowadzona tymczasoa organizacja ruchu na czas budowy drogi DO-08.
Nastąpi zwężęnie jezdni grogi DK-3 w km 345+600-345+800 do jednego pasa ruchu o szerokości 3,5m. Ruch będzie odbywał się wahadłowo przy sterowaniu ręcznym / sygnalizacji świetlnej. Na ww. odcinku będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 40 km/h.
Utrudnienia potrwają ok. 2 tygodnie.
 
14.09.2017 zostanie wprowadzona tymczasoa organizacja ruchu na czas budowy drogi DO-09 i DO-10.
Nastąpi przełożenie ruchu z DK-3 na trasę objazdu na odcinku od m. Dobromil do włączenia do aktualnie użytkowanej drogi obsługującej DO-10. Ruch będzie odbywał się nowo wybudowanymi drogami: drogą obsługującą DO-08, prawą jezdnią drogi ekspresowej S-3 a następnie lewą jezdnią drogi ekspresowej S-3. Zostana zapewnione włączenia do ruchu z m. Radwanice, Łagoszów Wielki, Zofiówka, Potoczek, Gaiki.
Utrudnienia potrwają do wiosny 2018r.
 
07.09.2017

UTRUDNIENIA W RUCHU NA DK-3!

17.08.2017 zostanie wprowadzona tymczasoa organizacja ruchu na czas budowy drogi DO-08.
Nastąpi zwężenie jezdni drogi DK-3 w km 345+600-345+800 do jednego pasa ruchu o szerokości 3,5m. Ruch będzie odbywał się wahadłowo.
Na w/w odcinku zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40km/h. 
Utrudnienia potrwają ok. 2 tygodnie.
16.08.2017

UTRUDNIENIA W RUCHU!

27.07.2017 zostanie wprowadzona tymczasoa organizacja ruchu na czas budowy węzła Gaworzyce.
Nastąpi włączenie drogi DO-05 (jezdnia lewa) do istniejącej DK-3 od km 336+338-336+488 oraz zwężenie jezdni drogi DK-3 z 11m do 3,5m w rejonie skrzyżowania z drogą DP1151D (wyłączony odcinek pasa ruchu w kierunku Zielonej Góry w km 336+225-336+567). Na w/w odcinku wprwadzony zostanie ruch wahadłowy z tymczasową sygnalizacją świetlną.
Utrudnienia potrwają ok. 2 tygodnie.
26.07.2017

 


UTRUDNIENIA W RUCHU!

14.07.2017 zostanie wprowadzona tymczasoa organizacja ruchu na czas budowy węzła Gaworzyce.
Nastąpi zwężenie jezdni drogi DK-3 z 11m do 3,5m w rejonie skrzyżowania z drogą DP1151D (wyłączony odcinek pasa ruchu w kierunku Legnicy w km 336+267-336+544). Na w/w odcinku wprwadzony zostanie ruch wahadłowy z tymczasową sygnalizacją świetlną.
11.07.2017

 


ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!

26.06.2017 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas przebudowy odcinka drogi powiatowej 1016D.
Po wybudowaniu obiektu WD-19 i likwadacji baypassu ruch w kierunku m. Jakubów ponownie zostanie skierowany na drogę powiatową nr 1016D poprzez nowo wybudowany obiekt WD-19. Nastąpi zwężenie jezdni drogi DP1016D do jednego pasa ruchu.  
Na ww. odcinku zostanie wprowadzony zakaz wyprzedrzania i ograniczenie prędkości do 40km/h.
22.06.2017

UTRUDNIENIA W RUCHU!

12.06.2017 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy węzła Głogów Zachód.
Nastąpi przełożenie ruchu na odcinku ok. 200m na drogę tymczasową o nawierzchni bitumicznej, szerokość jezdni 7m. Baypass znajduje się na wysokości skrzyżowania DK3 z DK12.
Na ww. odcinku obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h i zakaz wyprzedzania.
Utrudnienia potrwają ok. 3 miesiące.
09.06.2017

UTRUDNIENIA W RUCHU!

08.05.2017 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy węzła Głogów Zachód.
Nastąpi całkowite zamknięcie drogi powiatowej DP 1151D od skrzyżowania z drogą krajową DK3 w kierunku m.Gostyń na odcinku ok. 575m. W ww. miejscu (DK3 km 336+150) będzie znajdował się wyjazd na czas budowy węzła Gaworzyce. Objazd od m. Gaworzyce do m.Gostyń będzie odbywał się drogą DK3, a następnie przez m.Grabik, Śrem, Witanowice, Kurów Wielki.                   
Nastąpi również lewostronne zwężenie drogi DK3 na odcinku od km 335+876 do km 336+513, oraz całkowite zamkniecie drogi DP 1151D od skrzyżowania z drogą krajową DK3 w kierunku m. Gaworzyce na odcinku 420m. Objazd do m.Gaworzyce będzie realizowany drogą DK3 przez m.Pustki, następnie ul.Głogowską do centrum Gaworzyc.
Utrudnienia w ruchu potrwają ok. 1 rok.
08.05.2017

UTRUDNIENIA W RUCHU!

24.04.2017 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy węzła Głogów Zachód.
Nastąpi zamknięcie wlotu południowego drogi DK-12 do drogi DK-3 i przełożenie ruchu na wybudowaną drogę tymczasową. Na DK-3 powstanie lewoskręt oraz pas włączeniowy umożliwiający płynną komunikację na skrzyżowaniu.
Utrudnienia potrwają ok. 6 miesięcy.
24.04.2017

UTRUDNIENIA W RUCHU!

13.03.2017 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektu WD-20 i przebudowy drogi powiatowej nr DP1143D.
Nastapi zamknięcie odcinka drogi powiatowej DP1143D od skrzyżowania z drogą krajową DK-3. Objazd zostanie poprowadzony drogą krajową DK-3 przez miejscowość Borów oraz drogą krajową DK-12 przez miejscowość Przesieczna i Radwanice.
Utrudnienia potrwają około 3 miesiące.
10.03.2017

UTRUDNIENIA W RUCHU!

09.03.2017 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy węzła Głogów Zachód.
Nastąpi przewężenie odcinka dróg DK-12 i DK-3 w okolicach skrzyżowania. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzania na ww. odcinku.
Utrudnienia potrwają około 1 miesiąc.
07.03.2017

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA DK-3 !

W związku z budową drogi ekspresowej S3 na odcinku od Polkowic do Nowej Soli, nastąpi zamknięcie fragmentu drogi nr 3 o długości ok. 4 km tuż za Polkowicami w kierunku Zielonej Góry, a ruch poprowadzony zostanie objazdem.

Zmiany na drodze wzdłuż budowanej S3 polegać będą na przełożeniu ruchu pojazdów z drogi krajowej nr 3 na odcinku ok. 4 km, od miejscowości Potoczek poprzez węzeł Głogów Południe (tzw. „ślimak”), skrzyżowanie drogi krajowej DK-3 z drogą powiatową nr 1135D (miejscowość Sucha Górna/Kaźmierzów) do ok. 700 metrów za w/w skrzyżowaniem. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie od 12.10.2016.

Ruch będzie odbywał się nowo wybudowanymi drogami serwisowymi biegnącymi równolegle do S3 (oznaczonymi na mapie kolorem niebieskim DO-10, DO-11, DO-12). Nie będzie możliwości wjazdu na węzeł Głogów Południe (tzw. „ślimak”), wiadukt zostanie zamknięty. Ruch będzie odbywał się przez rondo znajdujące się na drodze DW329, które umożliwi bezpieczny przejazd w kierunku Zielonej Góry, Głogowa i Polkowic. Dojazd do drogi gminnej do miejscowości Bądzów – do szybu Jan Wyżykowski SW-1, będzie odbywał się za pomocą nowo wybudowanego łącznika tymczasowego z drogi DO-11. Utrudnienia potrwają przez najbliższe dwa lata, tj. do maja 2018.

Dla zmotoryzowanych oznacza to spore utrudnienia, gdyż dotychczasowy ruch przebiegał drogą dwujezdniową (dwa pasy w każdym kierunku), a obecnie ruch będzie poprowadzony drogą jednojezdniową, tzn. jeden pas ruchu w każdym kierunku. Wpłynie to negatywnie na przepustowość drogi na tym odcinku, co może generować korki i zatory.

Kierowców bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze oraz stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

13.10.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

17.08.2016 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy węzła Głogów Zachód.
Nastąpi zamknięcie północnego wlotu skrzyżowania DK-12 z DK-3. Ruch do miejscowości Głogów i Leszno zostanie poprowadzony objazdem, drogą powiatową nr 298.
Utrudnienia potrwają do końca 2016r.
11.08.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

16.08.2016 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektu WD-20.
Nastąpi zamknięcie drogi powiatowej DP1143D w miejscowości Dobromil na odcinku ok. 500m od strony skrzyżowania z drogą krajową nr 3. Ruch do miejscowości Łagoszów Wielki poprowadzony będzie przez drogę DO-08.
Utrudnienia potrwają ok. 3 miesiące.
11.08.2016

PRZYWRÓCENIE ORGANIZAJI RUCHU!

11.08.2016 w związku z wykonaniem planowanych prac przy budowie obiektu WD-15, nastąpi przywrócenie stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej DW298 (była droga wojewódzka).
Na w/w odcinku obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 70 km/h w obrębie wyjazdów z budowy. 
09.08.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

29.07.2016 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy dróg obsługujacych DO-4 i DO-5.
Wprowadzone zostanie organiczenie prędkości do 60 km/h na odcinku Gworzyce do DK-3.
Utrudnienia potrwają do 07.2017
28.07.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

18.07.2016 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektu WD-25 wraz z przebudową drogi powiatowej 1135D.
Nastąpi wyłączenie prawego pasa jezdni DP1135 jadąc od m. Sucha Góra w kierunku skrzyżowania z drogą DK-3 na odcinku ok. 150 m. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 40km/h oraz zakaz wyprzedzania.
Utrudnienia potrwają ok. 1 miesiąc.
15.07.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

30.06.2016 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy włączenia drogi DS-31 do drogi krajowej nr 3.
Nastąpi wyłączenie pobocza drogi DK-3 na odcinku ok. 80 m w kierunku Nowej Soli w km od 342+400 do 342+700. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 60 km/h i zakaz wyprzedzania.
Utrudnienia potrwają do końca 07.2016.
29.06.2016

Wizyta studyjna dla dziennikarzy

W dniu 15.06.2016 na budowie drogi ekspresowej S3 Zadanie 2 od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), odbyła się wizyta studyjna dla dziennikarzy. Wizyta polegała na objeździe budowy w jej  najciekawsze miejsca oraz zaprezentowaniu postępu prac Kontraktu i stopnia jego zaawansowania. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w wizycie.

21.06.2016


UTRUDNIENIA W RUCHU!

07.06.2016 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas użytkowania wjazdu DK-1a na budowę drogi ekspresowej S3.
Nastąpi ograniczenie prędkości ruchu do 60 km/h na odcinku ok. 200m na drodze krajowej nr 3 w km 338+577 do 338+777.
Utrudnienia potrwaja do 04.2018r.
06.06.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

01.06.2016 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektu WD-25 w rejonie skorzżowania drogi DP 1135D i DK-3.
Nastąpi zwężenie dorgi DP 1135D - zostanie wyłączona z ruchu część jezdni w kierunku Suchej Górnej. Na ww. odcinku zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40km/h oraz zakaz wyprzedzania.
Utrudnienia potrwają ok. 3 tygodnie.
31.05.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

30.05.2016 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy dróg DS-31, DS-31A oraz obiektu WD-17.
Nastąpi zmiana dojazdu do miejscowości Drożyna (zamknięcie drogi gminnej i poprowadzenie objazdu) od strony DK-3 km 342+230.
Utrudnienia potrwają ok. 3 miesiące.  
25.05.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

23.05.2016 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektów WD-22, WD-24, PE-7, drogi ekspresowej S3 od km 28+500-km 32+900 i drogi DS-36A.
Nastąpi zwężeniedrogi wojewódzkiej DW329 do 1 jezdni - ruch będzie odbywać się jezdnią w kierunku Jerzmanowej na odcinku ok. 400m w km ok. 10+150-10+550.
Na ww. odcinku zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 60km/h oraz znak A-2) o odcinku jezdni o ruchu dwukierunkowym.
Utrudnienia potrwają ok. 2 miesiące.
20.05.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

09.05.2016 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektu WD-15.
Nastąpi zamknięcie drogi DW298 w km ok. 1+100 - 1+400. Ruch zostanie przeniesiony na drogę krajową DK-12 oraz DK-3.
Utrudnienia potrwają od 09.05.2016 do 16.07.2016.
05.05.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

06.05.2016 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektów WD-22, WD-24, PE-7, drogi ekspresowej S3 od km 28+500-km 32+900 i drogi DS-36A.
Nastąpi zwężenie pobocza bitumicznego DK-3 w kierunku Nowej Soli na odcinku ok. 150m w km ok. 349+400-349+550 oraz wprowadzenie objazdu dla odcinka drogi gminnej nr 100536D.  
Na ww. odcinku zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 50km/h oraz zakaz wyprzedzania.
Utrudnienia potrwają ok. 3 miesiące.
04.05.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

26.04.2016 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektów i drogi ekspresowej S3 w km 28+500-32+900.
Nastąpi zwężenie drogi wojewódzkiej DW329 na obu pasach ruchu do 1 jezdni na odcinku ok. 200m na każdej jezdni (w kierunku Jerzmanowej oraz w kierunku DK-3) w km ok. 10+375-10+685. 
Na ww. odcinku zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 60km/h.
Utrudnienia potrwają ok. 1 tygodnia. Po tym okresie zostanie przywrócona stała organizacja ruchu.
25.04.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

25.02.2016 zostanie wprowadzona wahadłowa tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektu WD-12.
Nastąpi prawostronne zawężenie jezdni drogi powiatowej DP 1151D do jednego pasa ruchu w pobliżu skrzyżowania z drogą krajową DK-3. Utrudnienia na odcinku ok.120m w km 0+054-0+174. Na ww. odcinku zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h, zakaz wyprzedzania oraz znaki regulujące pierwszeństwo przejazdu.
Utrudnienia potrwają ok. 6 miesięcy.
23.02.2016

UTRUDNIENIA W RUCHU!

16.12.2015 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas przebudowy sieci teletechnicznej w ciągu drogi krajowej nr 3 w km ok. 337+480.
Nastąpi jednostrone zwężenie jezdni w kierunku Legnicy do szerokości 3,5m wraz z zajęciem pobocza na długości ok. 150m na wysokości wjazdu do m. Gaworzyce. Ruch pojazdów będzie kierowany ręcznie. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km/h.
Utrudnienia potrwają 1 dzień.   
15.12.2015

UTRUDNIENIA W RUCHU!

14.12.2015 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czs przebudowy rurociągów w obszarze drogi powiatowej 1151D w m. Gaworzyce.
Nastąpi jednostronne zwężenie jezdni (strona lewa) drogi powiatowej 1151D do szerokości jednego pasa ruchu wraz z zajęciem pobocza na długości ok. 100m na wysokości wjazdu do m. Gaworzyce. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km/h i zostanie wprowadzony zakaz wyprzedzania.
Utrudnienia potrwają ok. 2 tygodnie.
14.12.2015

PODPISANO UMOWĘ O DOFINASOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

W dniu 29.09.2015 podpisano umowę o dofinansowanie
nr POIS.03.01.00-00-0002/15-00
Projektu „Budowa drogi ekspresowej S3
Nowa Sól – Legnica, odc. w. Nowa Sól Płd.
w. Kaźmierzów (bez węzła)”
nr POIS.03.01.00-00-0002/15’
w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
 
Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie 100% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizacje Projektu.
 
25.11.2015

UTRUDNIENIA W RUCHU!

23.11.2015 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas przebudowy wodociągów:
  • Gaworzyce: zwężenie jezdni drogi DP1151D do szerokości jednego pasa ruchu wraz z zajęciem pobocza na długości ok. 100m na wysokości wjazdu do m. Gaworzyce. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40km/h.
  • Kaźmierzów: zwężenie jezdni drogi DP1135D do szerokości jednego pasa ruchu wraz z zajęciem pasa zieleni na długości ok. 100m w rejonie wjazdu do m. Kaźmierzów z DK-3. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40km/h.
Utrudnienia potrwają od 23.11.2015 do 30.11.2015.
23.11.2015

UTRUDNIENIA W RUCHU!

19.11.2015 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektu WD-23.
Nastąpi zwężenie jezdni drogi krajowej nr 3 z 2 pasów ruchu do 1 pasa ruchu na odcinku ok. 300m na obu jezdniach: w kierunku Legnicy i Nowej Soli w km 350+350 - 350+900. Ruch pojazdów w obu kierunkach zostanie skierowany na lewą nitkę DK-3 (w kierunku Nowej Soli) na odcinku ok. 250m. Nastąpi zmniejszenie pasów ruchu do 3,0m. Na ww. odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km/h.
Utrudnienia potrwają ok. 5 miesięcy.
19.11.2015

UTRUDNIENIA W RUCHU!

09.11.2015 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu:
  • na czas budowy obiektu WD-23 - nastąpi zawężenie jezdni drogi krajowej DK-3 z 2 pasów ruchu do 1 pasa ruchu na odcinku ok. 300m na obu jezdniach: w kierunku Legnicy oraz w kierunku Nowej Soli w km 350+450 - 350+850. Na ww. odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 60km/h.Utrudnienia potrwają ok. 1-2 tygodni.
  • na czas budowy obiektu WD-21 - nastąpi zmiana lokalizacji wjazdu z drogi krajowej DK-3 na drogę gminną DG 100516D w kierunku na m. Zofiówka; ruch na drodze gminnej na Zofiówkę na długości ok. 350 m będzie odbywać się tymczasową drogą o nawierzchni z płyt betonowych (szerokość jezdni: 5,5 m). Na ww. odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40km/h.Utrudnienia potrwaja ok. 8 miesiecy.
06.11.2015

UTRUDNIENIA W RUCHU!

05.11.2015 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektu WD-15.
Nastąpi obustronne zwężenie jezdni drogi wojewódzkiej nr 298 do szerokości jednego pasa (min. 3 m) na długości ok. 100 m (w km od 1+200 do 1+300). Na ww. odcinku ruch będzie kierowany wahadłowo przy użyciu sygnalizacji świetlnej.
Planowany okres funkcjonowania tymczasowej organizacji ruchu do 20.12.2015.
04.11.2015

UTRUDNIENIA W RUCHU!

04.11.2015 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy włączenia drogi tymczasowej DO-08 do DK-3w m. Dobromil.
Nastąpi zajęcia pobocza drogi krajowej nr 3 na odcinku ok. 50 m (od km 345+807 do km 345+855) w kierunku Legnicy.
Utrudnienia potrwają ok. 4 tygodni.
29.10.2015

UTRUDNIENIA W RUCHU!

02.11.2015 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w związku z przebudową wodociągu w rejonie obiektu WD-23.
Nastąpi zajęcie pobocza drogi krajowej nr 3 w kierunku Legnicy  na odcinku ok. 20 m w km 350+855.
Utrudnienia potrwają ok. 1 tygodnia.
29.10.2015

ZNALEZISKA ARCHEOLOGICZNE!

Na stanowiskach archeologicznych w Gaworzycach w km 17+100 – 17+350 dokonano oględzin terenu przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków, w wyniku których potwierdzono występowanie nieruchomych obiektów archeologicznych oraz ruchomego materiału zabytkowego w postaci fragmentów ceramiki naczyniowej. 
Teren ten został objęty badaniami wykopaliskowymi a prace budowlane wstrzymano.  
20.10.2015

UTRUDNIENIA W RUCHU! 

12.10.2015  zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas przebudowy sici wodociągowej.
 
Nastąpi zwężenie drogi krajowej DK-3 od km 345+920 do km 345+940 w kierunku Legnicy na odcinku 20 m w m. Dobromil. Prace będą prowadzone bez zajmowania pasa ruchu.
 
Utrudnienia potrwają ok. 1 tygodnia.
02.10.2015

OCHRONA ŚRODOWISKA

 
W miesiącu wrześniu zostały ustawione bariery ochronne – płotki herpetologiczne mające na celu ochronę płazów i gadów przed migracją w kierunku pobliskich dróg i miejsc realizacji inwestycji. 
06.10.2015

UTRUDNIENIA W REALIZACJI ROBÓT!

Na obszarze stanowiska archeologicznego w Gaworzycach w km 17+350 stwierdzono występowanie zabytkowych obiektów archeologicznych. Oględziny terenu badań mają zostać przeprowadzone przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków.
Roboty budowlane w tym rejonie zostały wstrzymane.
 

Stanowisko archeologiczne nr 9 - Gaworzyce

06.10.2015

UTRUDNIENIA W RUCHU!

02.10.2015 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy wiaduktu drogowego WD-19.
Nastąpi przełożenie ruchu z drogi powiatowej DP 1016D (Borów - Jakubów) na odcinku 300 m na biegnącą wzdłuż drogi powiatowej drogę tymczasową o nawierzchni z płyt betonowych.
 

UTRUDNIENIA W RUCHU!

23.09.2015 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy wiaduktu drogowego WD-21.

  • zwężenie jedni drogi krajowej DK-3 w kierunku Legnicy na odcinku około 20 m od km 348+198 do km 348+218;

  • zawężenie jezdni drogi powiatowej DP 1017D na odcinku ok. 20 m przy wjeździe do m. Gaiki (od strony drogi krajowej DK-3) - ręczne kierowaniu ruchem;

  • zawężenie jezdni do 4 m drogi gminnej nr 100516D na odcinku długości ok. 50 m w odległości ok. 300 m od skrzyżowania z drogą krajową DK-3 w kierunku m. Zofiówka.

Utrudnienia potrwają około 2 tygodnie.
 

BADANIA ARCHEOLOGICZNE

10.09.2015 zakończono prace archeologiczne na jednym stanowisku archeologicznym w Gaworzycach oraz na stanowisku w Kaźmierzowie. Działki te przekazano do robót budowlanych.
Na pozostałych stanowiskach prace trwają, natomiast na dwóch stanowiskach w Gaworzycach konieczne jest poszerzenie  terenu badań.
Na terenie budowy prowadzony jest ciągły nadzór archeologiczny nad odhumusowaniem powierzchni robót budowlanych.  
 

UTRUDNIENIA W RUCHU!

27.08.2015 o godzinie 9.00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy wiaduktu drogowego WD-23 zlokolaizowanego w km 350+664 drogi krajowej DK-3.

Nastąpi zwężenie jezdni drogi krajowej nr 3 w kierunku Zielonej Góry do jednego pasa na odcinku około 150m od km 350+600 do 350+750.

Urudnienia potrwają około 8-10 tygodni.


Ruszyły prace archeologiczne!

W miesiącu sierpniu rozpoczęto badania wykopaliskowe na 5 otwartych stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych w rejonie miejscowości Gaworzyce, Grabik oraz Kaźmierzów. W ramach prowadzonych działań archeologicznych trwają prace związane z odhumusowywaniem terenu czyli zdjęcie górnej warstwy ziemi. Warunki pogodowe nie sprzyjają realizacji prac, gdyż brak opadów powoduje przesuszenie powierzchni i trudności w identyfikacji obiektów.

Grabik, stan. 7. Pas południowy – widok od zachodu